Dofinansowanie

JGS S.C. Mirosława i Grzegorz Bożym podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności firmy J.G.S. Mirosława i Grzegorz Bożym poprzez opracowanie i wdrożenie nowego modelu biznesowego

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 434 871,75 PLN

Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 353 554,27 PLN

Dofinansowanie w kwocie: 300 521,12 PLN

Celem projektu jest wszczęcie, dzięki działaniom internacjonalizacji zawartym w projekcie, min. 3 negocjacji handlowych z potencjalnymi kontrahentami na rynku Ukraińskim oraz min. 3 negocjacji handlowych z potencjalnymi kontrahentami na rynku Duńskim. Realizacja internacjonalizacji na podstawie Modelu Biznesowego opracowanego przez zewnętrznego eksperta jest kolejnym działaniem w strategii rozwoju firmy. Dzięki sprzedaży wysokiej jakości usług z każdym rokiem firma odnotowuje wzrost liczby odbiorców, przy czym firma widzi realną potrzebę wejścia na rynki zagraniczne ze swoimi usługami, które ze względu na wysoką jakość mogą być realną konkurencją na rynkach zagranicznych.

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie kolejny etap rozwoju firmy, wzrost jej przychodów i zysków poprzez świadczenie usług na rynku Ukraińskim i Duńskim.